25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę zasadniczą, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Za przyjęciem Konstytucji głosowało 451 członków Zgromadzenia Narodowego – posłów i senatorów.

Przeciw było 40, 6 wstrzymało się od głosu. 25 maja 1997 r. w referendum konstytucyjnym naród przyjął Konstytucję RP. W głosowaniu wzięło udział 12 130 200 osób - 42,86% wszystkich uprawnionych do głosowania.

Na pytanie: Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?

53,45% odpowiedziało TAK.

Po rozpatrzeniu protestów przeciwko ważności referendum Sąd Najwyższy w składzie Izby Administracyjnej Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podjął uchwałę o ważności referendum. 16 lipca 1997 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję.

Konstytucja RP weszła w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia - 17 października 1997 r.

24 marca 2022 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP przypominamy tekst adw. Czesława Jaworskiego, wieloletniego redaktora naczelnego „Palestry”, byłego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

(przejdź do linku z artykułem adw. Czesława Jaworskiego)


 

Z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP, Komisja Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotowała jubileuszowe nagranie

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry