26 marca rozpocznie się egzamin adwokacki

Od 26 do 29 marca trwać będą egzaminy zawodowe prawnicze. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1577 osób, w tym 1233 aplikantów.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, egzamin adwokacki przeprowadzi 26 komisji egzaminacyjnych powołanych przez MS w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Krakowie (2 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie (8 komisji) i we Wrocławiu (2 komisje).

Zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Każdy dzień egzaminów rozpoczyna się o godz. 10.00.

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Niemal 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu własnych laptopów i aplikacji egzaminacyjnej, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

W 2018 r. do egzaminu adwokackiego podeszło 2177 osób, 84 proc. z nich, czyli 1822 osoby uzyskały pozytywny wynik. Najlepszymi wynikami wykazali się wówczas aplikanci adwokaccy zdający w komisjach w Lublinie (97 proc.), Białymstoku (94 proc.), Łodzi (91) i Kielcach  (90 proc.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry