47. Konferencja Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych

Adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, będą reprezentować Naczelną Radę Adwokacką w 47. Konferencji Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych, która odbędzie się w dniach 28 lutego – 2 marca 2019 roku w Wiedniu. Tegoroczny temat przewodni konferencji to „Rządy prawa” (Rule of Law).

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych przygotowały wspólny raport krajowy na temat praworządności w Polsce w 2018 roku, który zostanie tam przedstawiony.

Wśród tematów podejmowanych na konferencji znajdą się: zagrożenia dla rządów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Węgier i krajów Europy Środkowej. Omawiane będą kwestie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tajemnicy zawodowej i zasad wykonywania zawodu.

Obok konferencji odbędzie się też posiedzenie stałego komitetu CCBE.

(zobacz stronę konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry