Adw. Andrzej Zielonacki wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego


Adw. Andrzej Zielonacki został wybrany przez Sejm nowym sędzią Trybunalu Konstytucyjnego. Zajmie miejsce sędziego Stanisława Biernata, którego kadencja kończy się 26 czerwca. 

Andrzej Zielonacki (ur. w 1954 r.) jest doktorem prawa, adwokatem Izby Poznańskiej. W 1976 r. ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, następnie rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 1981 r. obronił doktorat pt. "Zawarcie małżeństwa".

W latach 1981-83 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim.

W 1983 roku zdał egzamin radcowski i wykonywał do 1991 r. zawód radcy prawnego. W 1989 r. uzyskał wpis na listę adwokatów.

Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2016 r. został wybrany na sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Jest też arbitrem Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

Jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wysunęło Prawo i Sprawiedliwość. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/