Adw. Cichoń w zarządzie Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej

Adw. Zbigniew Cichoń z izby krakowskiej został członkiem zarządu Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej (IDHAE). Wybory odbyły się podczas walnego zgromadzenia 20 marca w Maison de l’Europe w Paryżu.

IDHAE skupia członków indywidualnych, czyli adwokatów oraz osoby prawne tj. izby adwokackie lub instytuty praw człowieka. W czasie zgromadzenia przyjęto nowego członka Instytutu - Izbę Adwokacką Aten, w jednogłośnym głosowaniu i przy pełnym aplauzie zgromadzonych. Istotnym punktem był wybór członków zarządu IDHAE - zarząd tworzą wybrani w głosowaniu adwokaci oraz dziekani izb adwokackich, wchodzący do zarządu ex officio. W wybranym zarządzie przewodniczącym został Bertrand Favreau, adwokat z Bordeaux, skarbnikiem Thierry Bontick, adwokat z Brukseli zaś sekretarzem adw. Christophe Pettiti. Adw. Zbigniew Cichoń z izby krakowskiej został wybrany członkiem zarządu.

Następnie nowo wybrany zarząd rozważał plan działania na bieżący rok, w tym tematy planowanych konferencji. Mecenas Favreau zaproponował temat dotyczący europejskiego nakazu aresztowania, adw. Cichoń - prawo dostępu do świadczeń socjalnych i kontroli sądowej w tym zakresie, wobec coraz większego ich znaczenia w dobie kryzysu ekonomicznego.

Jako jedno z potencjalnych miejsc zorganizowania konferencji wymieniono Kraków, wspominając w ciepłych słowach konferencję sprzed 10 lat, zorganizowaną przez Komisję Praw Człowieka izby krakowskiej na temat nowych wyzwań dla Trybunału w Strasburgu, wobec przyjęcia do Rady Europy Państw Europy Centralnej i Wschodniej. 

Instytut Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej powołany jest do obrony praw człowieka przez Adwokaturę, w tym  prowadzenia szkoleń adwokatów, występujących przed międzynarodowymi trybunałami w obronie praw człowieka, zwłaszcza przed Trybunałem w Strasburgu. Instytut organizuje seminaria i konferencje, monitoruje stan przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach i staje w obronie adwokatów na całym świecie, represjonowanych z racji pełnienia swej misji. Instytut wydaje periodyk w wersji elektronicznej ”L’Observatoire”, przedstawiający sytuacje naruszania praw człowieka i zawierający petycje do podpisania, które skierowane są do przywódców państw z prośbą o zwolnienie z więzień czy innych form represji obrońców praw człowieka, w szczególności adwokatów. Raz w roku wydaje w formie książkowej wykaz prześladowanych adwokatów z krótką  charakterystyką ich działalności i opisem prześladowań. W tym roku jest to lista aż 200 adwokatów, z których wielu zostało zamordowanych.

IDHAE jest wnioskodawcą i członkiem jury, przyznającym co roku nagrodę im. Lodovica Trarieux adwokatowi wyróżniającemu  się w obronie praw człowieka.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry