Adw. dr hab. Szymon Pawelec sędzią Sądu UE

Komisja sejmowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę adw. dr hab. Szymona Pawelca na sędziego Sądu Unii Europejskiej.

Adw. dr hab. Szymon Pawelec przez ostatnie lata był wiceprezesem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera oraz sekretarzem OBA. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz prawie i procesie karnym, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa medycznego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych („Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym") oraz monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego („Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym”).

System sądownictwa w Unii Europejskiej ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni i stosowania prawa UE. Sąd rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy, które nie są kierowane do sądów szczególnych ani bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje także środki odwoławcze od orzeczeń sądów szczególnych (wydanych w pierwszej instancji). W skład Sądu wchodzą sędziowie z państw członkowskich. Sędziowie mianowani są za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po zasięgnięciu opinii komitetu, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego. Ich kadencja trwa sześć lat i jest odnawialna. Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa. Mianują także sekretarza na sześcioletnią kadencję. Siedziba Sądu UE jest Luksemburg.

Konieczność wskazania nowego polskiego kandydata do Sądu UE wynika z reformy unijnego sądownictwa, która zakładała podwojenie liczby sędziów tej jednostki od 2016 r. Polska uzyskała prawo zgłoszenia dwóch dodatkowych osób do składu sądu. Pierwszym została dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, mianowana w 2016 r. Nominacja adw. dr. hab. Pawelca zostanie teraz przedstawiona przez MSZ Radzie UE.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/