Adw. Gregorczyk-Abram: Adwokatura społecznie odpowiedzialna

O pomocy adwokatów dla organizacji pozarządowych pisze w artykule "Adwokatura społecznie odpowiedzialna" adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, koordynatorka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Tekst ukazał się na portalu Onet.pl.

Autorka zwraca uwagę, że ta pomoc "może polegać na transferze wiedzy np. poprzez przeprowadzenie nieodpłatnych szkoleń.  Mogą być to szkolenia dotyczące codziennych bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji - np. szkolenia z prawa pracy, jak miało to miejsce w październiku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestnicy szkolenia zorganizowanego wspólnie z Centrum Pro Bono dowiedzieli się, jak skutecznie zatrudniać i zwalniać pracowników. Nie zabrakło także części dotyczącej mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Podobne szkolenie może dotyczyć bezpieczeństwa danych osobowych, wprowadzenia zmian w statutach organizacji, czy zawieraniu przez organizacje podstawowych umów. Są to bardzo praktyczne aspekty, a wiedza, jakie problemy prawne mogą się pojawiać w trakcie działalności organizacji pozarządowych powoduje, że mogą one spokojniej i bezpieczniej funkcjonować".

(czytaj cały artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski