Adw. Grzegorz Kukowka Laureatem Rising Stars. Prawnicy - Liderzy Jutra 2021 r.

Adw. Grzegorz Kukowka z Izby Warszawskiej został tegorocznym laureatem konkursu Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra. Wyniki ogłoszono podczas Gali Konkursu 23 listopada.

W konkursie, organizowanym przez Wolters Kluwer Polska, wyróżniani są młodzi prawnicy, którzy nie ukończyli 35 lat i swoją postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Jury docenia też kreatywność, umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedzę czy łączenie kariery zawodowej z pracą naukową, a także dbałość o jakość stanowienia i stosowania prawa. Premiowana jest również działalność pro bono lub społeczna.

Laureatów wyłoniła kapituła w składzie: Danuta Przywara, socjolożka i działaczka społeczna, Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Marcin Radwan-Rohrenschef, członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.

Pierwsza dziesiątka konkursu Rising Stars Prawnicy - Liderzy Jutra 2021:

1. adw. Grzegorz Kukowka
2. adw. Katarzyna Lejman
3. adw. Joanna Kuc
4. adw. dr Sabina Kubsik
5. adw. Jan Starybrat
6. adw. dr Grzegorz Keler
7. adw. Dominika Jędrzejczyk
8. dr Adam Karpiński
9. adw. Bartosz Kubista
10. mec. Wojciech Kaptur

 

Adw. Grzegorz Kukowka - laureat 2021 r.

Adw. Kukowka specjalizuje się w funduszach unijnych i pomocy publicznej, doradztwie związanym z pozyskiwaniem publicznego finansowania na innowacje i sporach w toku realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Jest jednym z najmłodszych delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury. Angażuje się w sprawy pro bono.

W życiu samorządu adwokackiego bierze udział już od czasu aplikacji adwokackiej. Pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Aplikantów Adwokackich.

Jako adwokat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji Publicznej przy ORA w Warszawie. Jest jednym z pomysłodawców powołania w 2021 r. Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Prezydium NRA powołało go na cżłonka tej komisji.

Angażuje się w działania innych organizacji i stowarzyszeń zorientowanych na obronę praw człowieka (np. Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris).

Jest zaangażowany wolontaryjnie w wiele projektów edukacyjnych oraz promujących ideę państwa prawa (np. poszczególne edycje Tygodnia Konstytucyjnego, akcję edukacyjną "Mam Prawo").

Kapituła konkursu doceniła także jego pracę pro bono na rzecz obywateli Afganistanu przetrzymywanych w skrajnie niehumanitarnych warunkach w Usnarzu Górnym.

Od 2021 r. pełni funkcję Rzecznika Prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski