Adw. Gutowski i adw. Kardas: Nie dostosowuje się konstytucji do systemu

Adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas analizują projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zaprezentowane 25 września przez Prezydenta RP. Artykuł pt. "Nie dostosowuje się konstytucji do systemu" ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Autorzy analizują projekty ustaw w trzech aspektach: 1) porównawczym, w stosunku do ustaw zawetowanych w lipcu; 2) porównawczym (jak w pkt 1), połączonym z analizą w kontekście niezawetowanego przez głowę państwa prawa o ustroju sądów powszechnych; 3) porównawczo-analitycznym (jak w pkt 2), z dodatkową oceną pod kątem kompletności regulacji w całym systemie prawnym ważnym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/