Adw. M. Pietrzak w #RZECZoPRAWIE: podsumowanie KZA i kwestie wizerunkowe

Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, udzielił wywiadu red. Ewie Usowicz w #RZECZoPRAWIE. W rozmowie podsumował XII Krajowy Zjazd Adwokatury, mówił o wizerunku Adwokatury i sprawie reprywatyzacji w Warszawie. 

Odpowiadając na pytanie o KZA, adw. Pietrzak powiedział, że Zjazd przyniósł dużą nadzieję i optymizm. Zaznaczył, że uchwalono wiele merytorycznych uchwał. Nie zgodził się z tezą, że we władzach Adwokatury jest za mało młodych osób. Jego zdaniem, coraz więcej młodych twarzy wchodzi w struktury okręgowych rad adwokackich, a także Naczelnej Rady Adwokackiej. Wraz z młodymi adwokatami, przychodzi inna filozofia, otwartość na społeczeństwo i media. Młodzi wierni są tradycjom i wartościom z lat 80-tych, ale są też otwarci na nowoczesne wykonywanie zawodu i mają świadomosc twardej konkurencji na rynku prawniczym. 

W odpowiedzi na pytanie o brak pracy dla młodych adwokatów, adw. Pietrzak zaznaczył, że Adwokatura ma obowiązek zajmowac się warunkami wynagradzania adwokatów w sprawach z urzędu. Przypomniał, że adwokat sam musi wypracować sobie własną klientelę, ale jeśli chodzi o sprawy z urzędu, należy się im uczciwe wynagrodzenie, które jest gwarancją jakości dla samych obywateli. 

Red. Usowicz pyta w rozmowie także o kwestie Kodeksu Etyki oraz sprawę reprywatyzacji w Warszawie. Adw. Pietrzak przypomina, że Zjazd podjął uchwałę w sprawie zmian w Kodeksie Etyki, podkreśla też, że sprawa reprywatyzacji nie jest lekceważona, toczą się postępowania dyscyplinarne.

(zobacz cały wywiad)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry