Adw. Michał Zacharski laureatem Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra 2018


Adwokat Michał Zacharski został laureatem konkursu Rising Stars. Prawnicy-liderzy jutra 2018. Konkurs zorganizowany został po raz siódmy przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

Adwokaci znaleźli się w pierwszej dziesiątce konkursu: adw. Michał Zacharski (zwycięzca), adw. Jarosław Szewczyk, adw. Beata Bieniek-Wiera, adw. Dawid Radziszewski i adw. Julita Mazurkiewicz.

Wśród 30 nominowanych prawników-liderów jutra są także adwokaci: adw. Michał Balicki, adw. Katarzyna Kloc, adw. Klaudia Malczewska, apl. adw. Paweł Matyja, adw. Anna Mazurczak, adw. Maria Radziejowska, adw. Marina Skarbek-Kozietuska, adw. Anna Wilińska-Zelek, adw. Krzysztof Woronowicz.

Kapituła przyznała też pięć nagród specjalnych. Cztery z nich przypadły w udziale adwokatom: adw. Alicji Zalewskiej, adw. Rafałowi Celejowi, adw. Mariuszowi Olężałkowi, adw. Jakubowi Szlachetce.

(zobacz listę laureatów)

Adw. Michał Zacharski ma 31 lat,  jest mgr filologii klasycznej. Ukończył prawo na UKSW w Warszawie, odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku przyszłego roku będzie bronił dysertacji doktorskiej. Kapituła doceniła jego wiedzę z zakresu prawa, wszystkie dotąd kasacje do Sądu Najwyższego, których autorem lub współautorem był adw. Zacharski, okazały się skuteczne. Nieodpłatnie broni wielu członków i sympatyków ruchu Obywatele RP w postępowaniach wszczynanych w związku z pokojowymi kontrmanifestacjami Obywateli RP podczas zgromadzeń cyklicznych. Jest zaangażowany w życie samorządu adwokackiego - jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego warszawskiej izby oraz członkiem komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy okręgowej radzie.

Konkurs „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018” organizowany jest przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. Wyróżnia młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2018 r.), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

W Kapitule konkursu zasiada m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA.

W 2017 roku zwyciężczynią konkursu Rising Stars była adwokat Karolina Kuszlewicz, zaś w 2016 - adw. Karolina Schiffter.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry