Adw. prof. Gutowski: Adwokatura nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej na temat organizacji zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury jesienią br. 

Pytany o możliwość zorganizowania Krajowego Zjazdu Adwokatury w listopadzie br., adw. prof. Maciej Gutowski powiedział:

"Mam co do tego poważne wątpliwości. Sytuacja jest ekstraordynaryjna. W dodatku, jeśli traktować poważnie wypowiedzi przedstawicieli adwokatury, którzy przestrzegali przed organizowaniem wyborów prezydenckich 10 maja, a wówczas chodziło przecież o wyłonienie organu konstytucyjnego, nie da się obronić tezy, że za wszelką cenę trzeba robić zjazd. Bo to nie jest absolutnie kluczowe dla funkcjonowania państwa. Jeśli jest jakiekolwiek ryzyko, trzeba od tego odstąpić. A przynajmniej odstąpić od zgromadzeń w tradycyjnej formie."


(czytaj wywiad na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry