Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas: Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką

Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką - stwierdzają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym artykule opublikowanym 4 stycznia na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Autorzy odnoszą się do wniosku prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności Regulaminu wykonywania zawodu adwokata – w części dotyczącej depozytu adwokackiego – z konstytucją. Ich zdaniem, TK nie może oceniać zgodności postanowień regulaminu z konstytucją i PoA. Zgodnie z art. 188 konstytucji kontrola sprawowana przez TK dotyczy wyłącznie: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, ustaw z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz zgodności przepisów prawa wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Katalog określony w przywołanym przepisie jest zamknięty, nie ma w nim uchwał NRA. 

(czytaj cały tekst)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry