Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas nt. kompetencji orzeczniczych TK

Trybunał Konstytucyjny nie jest instancją odwoławczą od postanowień Sądu Najwyższego - twierdzą adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. Ich felieton ukazał się 3 września na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Składając do Trybunału Konstytucyjnego wniosek odpowiadający w swej istocie zażaleniu na postanowienie Sądu Najwyższego, prokurator generalny pominął właściwą drogę prawną, żądając od TK działania poza kompetencjami, w celu uzyskania wątpliwego politycznie efektu - wskazują autorzy tekstu.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry