Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o efektach reformy sądownictwa

Prawo trzeba umieć zmieniać. Nawet dążący do ukształtowania go pod doraźne potrzeby polityczne muszą nauczyć się analizowania konsekwencji w szerokiej perspektywie. - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 15 marca na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Autorzy wskazują na efekty reformy sądownictwa, takie jak kryzys dyplomatyczny na skalę międzynarodową po przyjęciu ustawy o IPN, czy decyzja Wyższego Sądu Irlandii wstrzymująca wydanie orzeczenia w sprawie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania i przekazania oskarżonego do Polski przed rozstrzygnięciem pytania prejudycjalnego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, z postawioną kwestią czy polski wymiar sprawiedliwości po zmianach gwarantuje właściwy standard praworządności. 

(czytaj treść felietonu na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry