Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o KRS w nowym składzie

W ramach zaproponowanej przez prezydenta debaty konstytucyjnej nie może zabraknąć uwag dotyczących zreformowanych w ostatnim okresie Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa - zwracają uwagę adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 8 marca na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Autorzy wskazują, że procedura wyboru członków KRS przez parlament to ostatni etap kontrowersyjnej reformy przeprowadzonej wbrew stanowisku środowiska prawniczego. Brak propozycji dalszych zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości ich zdaniem oznacza, że ukształtowanie nowego składu KRS „wieńczy” proces „reformy”, której deklarowanym celem miało być zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, uczynienie go bliższym obywatelowi.

"Deklarowanych przez propagatorów zmian efektów nie tylko nie ma, lecz brak podstaw, by oczekiwać, że pojawią się one w przyszłości. Uchwalone akty normatywne dotyczące najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości są dalekie od prawniczej doskonałości, a nadto ukształtowane w sposób niewiele mający wspólnego z zasadami państwa prawa."

(czytaj felieton adw. Gutowskiego i adw. Kardasa)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry