Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o nowelizacji procedury cywilnej

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmiany kodeksu postępowania cywilnego nie napawa optymizmem - oceniają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w artykule opublikowanym 20 grudnia na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Zdaniem autorów, w projekcie zauważalny jest rozdźwięk między deklaracjami projektodawców a treścią przedstawionych rozwiązań.

(czytaj artykuł na stronie gazetaprawna.pl)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry