Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas: przymus jest przeciwieństwem mediacji

"Przymus jest przeciwieństwem mediacji" - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym felietonie, który ukazał się 8 maja na łamach "Rzeczpospolitej". 

Autorzy zwracają uwagę, że przy spadku zaufania społecznego do instytucji wymiaru sprawiedliwości, tym silniejsza jest tendencja do wykorzystywania mechanizmów alternatywnych, takich jak mediacja czy arbitraż. Podkreślają jednak, że mediacja jest sposobem rozstrzygania sporów opartym na dobrowolności. Musi mieć ona charakter fakultatywny, ponieważ nie można zmusić nikogo, kto ma poczucie straty lub naruszenia jego praw, do negocjacji ze sprawcą naruszenia. Obligatoryjnośc mediacji, zdaniem autorów, zniechęci do tego rozwiązania. 

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry