Adw. prof. Gutowski: nie możemy milczeć (wywiad)

"Stwierdzenie o zagrożeniu demokratyczną dyktaturą być może jest mocne. Ale należało je wyraźnie zaakcentować. To nie jest piętnowanie kogokolwiek" - powiedział adw. prof. Maciej Gutowski w rozmowie z red. Anną Krzyżanowską. Odniósł się w ten sposób do pytania o uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury nt. ładu konstytucyjnego. Wywiad ukazał się dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wyjaśnia też, że "owacja dla prezesa TK symbolizowała przede wszystkim wsparcie dla trybunału. Dla instytucji słabszej i dziś już zrujnowanej. Próba przeniesienia dyskusji na płaszczyznę personalną prezydent Andrzej Duda - prezes Andrzej Rzepliński to czysta demagogia i tabloidyzacja. A porównywanie natężenia oklasków całkowicie trywializuje problem".


(czytaj cały wywiad)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/