Adw. prof. Kardas: nie ma już odwrotu od czytania Konstytucji RP na serio

Nie ma już odwrotu od czytania Konstytucji RP na serio - podkreśla adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, w wywiadzie, którego udzielił red. Katarzynie Zamorowskiej z czasopisma "Prawo Europejskie w Praktyce". 

"Nigdy dotąd zagadnienie znaczenia konstytucji dla jednostkowych rozstrzygnięć wydawanych w konkretnych sprawach przez sądy wszystkich instancji nie było postrzegane jako tak istotny, wręcz zasadniczy problem. Nigdy dotąd konstytucja nie była wskazywana jako jedna z gwarancji sprawiedliwego i słusznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, jako instrument mający znaczenie dla każdego, kogo dotyczy orzeczenie sądu." - czytamy w wywiadzie. 

"Bez odpowiedniego poziomu zaufania i autorytetu dla sądów i sędziów, żadna struktura państwowa nie może funkcjonować normalnie. Spoglądając na ostatnie wydarzenia, można nabrać smutnego przekonania, że tej prawdy wielu uczestników publicznej debaty po prostu nie dostrzega".

(czytaj wywiad)

Miesięcznik "Prawo Europejskie w Praktyce" ukazuje się od czerwca 2002 roku (do lipca 2004 r. jako "Prawo Europejskie"). Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. Prezentuje aktualności z zakresu prawa wspólnotowego i krajowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu gospodarczego, wymiaru sprawiedliwości (na szczeblu polskim i unijnym, w tym współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych). Czasopismo udostępnia swe łamy parlamentarzystom, eurodeputowanym, środowiskom prawniczym (zarówno doktrynie, jak i praktykom). Opinie, interpretacje prawne, a także wywiady z wybitnymi ekspertami prawa są stałym elementem pisma. Bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego jest systematycznie monitorowane i prezentowane na łamach. W ostatnim czasie miesięcznik został wzbogacony o kompleksowy przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.

Publikacje na  łamach  Prawa Europejskiego w praktyce otrzymują 3 punkty naukowe (pozycja 1319, strona 38 części B Wykazu Czasopism Punktowanych  MNiSW).

(strona internetowa czasopisma)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry