Adw. prof. Kardas o kolejnych zmianach w procedurze karnej

"Polska procedura karna po raz kolejny staje się przedmiotem prac legislacyjnych. Tym razem po to, by zasadniczo zmienić niektóre regulacje wprowadzone w dniu 1 lipca 2015 r." - napisał adw. prof. Piotr Kardas w tekście opublikowanym w miesięczniku "Prawo europejskie w praktyce". 

Adw. prof. Kardas dokonuje oceny niektórych aspektów projektowanej nowelizacji k.p.k., analizuje propozycje najistotniejszych zmian, tj. art., 5 & 2 k.,p.k. (zasada in dubio pro reo), art. 167 k.p.k. (zasada kontradyktoryjności postępowania przed sądem) oraz skreślenia art. 168a k.p.k. (zakaz dowodowy dotyczący braku możliwości wykorzystywania w procesie dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego).

Zachęcamy do lektury:

(czytaj artykuł)

Prof. zw. dr hab. Piotr Kardas jest kierownikiem Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej NRA.

Miesięcznik wydawany pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/