Adw. prof. P. Kardas o rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa to temat opracowania adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa. Artykuł ukazał się w "Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 4 lutego 2019 r.

Tekst składa się z rozdziałów:

1)Uwagi wprowadzające. Ustrojowy i normatywny kontekst debat dotyczących rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa;

2)Perspektywy analiz koncepcji rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa. Kontrola konstytucyjności prawa jako wyraz konstytucjonalizacji systemu prawnego;

3)Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie (współstosowanie) Konstytucji w praktyce sądowej;

4)Sposoby rozumienia współstosowania Konstytucji i ustaw. Wykładnia w zgodzie z konstytucją oraz wykładnia prokonstytucyjna;

5)Sposoby rozumienia kontroli konstytucyjności prawa;

6)Sądowa kontrola konstytucyjności prawa a mechanizmy chroniące konstytucyjność praw. Mieszany model kontroli konstytucyjności;

7) Przykłady kontroli konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych

 

Zachęcamy do  lektury

(czytaj tekst na stronie Czasopisma)

(czytaj tekst w pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry