Adw. prof. Piotr Kardas: "Dyscyplinowanie sędziów" (książka)

Jak działania rzeczników dyscyplinarnych zagrażają niezawisłości sędziowskiej? - rozważa adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w swojej najnowszej publikacji pt. "Dyscyplinowanie sędziów". Książka rekomendowana jest przez Adwokaturę Polską i Bibliotekę Palestry.

Przegląd mankamentów aktualnego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce prowadzi autora do ogólnych refleksji na temat stanu praworządności w wymiarze sprawiedliwości. Autor analizuje także podstawy odpowiedzialności rzeczników dyscyplinarnych za godzenie przez nich w niezawisłość sędziowską. - czytamy w rekomendacji wydawcy, którym jest Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.

(zobacz link do strony)

"Sięgnijmy do słownikowego znaczenia terminu «dyscyplinować», który oznacza przecież – ni mniej ni więcej – tyle co trzymać kogoś krótko, żelazną ręką, brać w cugle (karby, ryzy), subordynować, podporządkowywać. Retorycznie zabrzmi w tym kontekście pytanie, czy w przypadku sędziów – przedstawicieli trzeciej władzy – chodzi nam rzeczywiście o osiągnięcie takiego właśnie efektu? Wszak byłoby to zaprzeczenie niezawisłości, będącej niezbywalnym atrybutem każdego sędziego. Recenzowana monografia powinna znaleźć się więc w kręgu zainteresowań każdego, kto ma lub w dającej się przewidzieć perspektywie może mieć kontakt z wymiarem sprawiedliwości i to nie tylko jako jego uczestnik, ale także bierny obserwator." - napisał adw. prof. dr hab. Jacek Giezek.

Prof. dr hab. Piotr Kardas - Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes European Lawyers Foundation Advisory Board, członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, przewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, autor i współautor kilkuset publikacji naukowych i tekstów publicystycznych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry