Adw. Radosław Baszuk: w adwokaturze bez etyki ani rusz

Choć niewątpliwie dotknięta kryzysem tożsamościowym i wizerunkowym – adwokatura ciągle zachowuje zdolność do samoregulacji - podkreśla adw. Radosław Baszuk, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w felietonie "Adwokatura: bez etyki ani rusz", który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej. 

Najważniejszą instytucją samoregulacyjną adwokatury jest jej sądownictwo dyscyplinarne. Często krytykowane z zewnątrz i przez samych adwokatów – czasami zasadnie, czasami intencjonalnie i w sposób świadczący o braku pogłębionej wiedzy – profesjonalne, sprawne i transparentne sądownictwo dyscyplinarne pilnuje przestrzegania prawa i zasad etyki, a jednocześnie gwarantuje niezależność adwokatury i jej członków od władzy publicznej. - napisał adw. Baszuk.

(czytaj cały tekst)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry