Adwokaci Gutowski i Kardas: "Dubler” w ogóle nie pasuje do sędziów SN

Sprawa ostatnich powołań w SN wywołała sporo kontrowersji oraz instytucjonalną reakcję. To dowodzi, że zarówno sam problem, jak i możliwe w tym zakresie oceny to rzecz poważna i znacząca - zwracają uwagę adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie oopublikowanym 19 listopada na łamach Gazety Prawnej.

Odmienność poglądów co do prawnych ocen, to rzecz w debacie o prawie i możliwych sposobach jego stosowania naturalna. Prawo nierozerwalnie związane jest z dyskursem, zaś jego ostateczny kształt stanowić powinien wynik możliwie szerokiej i pogłębionej debaty - czytamy w felietonie. 

(czytaj cały tekst)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry