Adwokaci Gutowski i Kardas: Konfrontacja z Unią to droga w jedną stronę

Na łamach wydania "Rzeczpospolitej" z 6 listopada ukazał się wspólny felieton adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa pt. "Konfrontacja z Unią to droga w jedną stronę".

Autorzy uważają, że wykonanie postanowienia TSUE z 19 października 2018 r. w sprawie Komisja Europejska v. Polska, zobowiązującego Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania ważniejszych ustaw zmieniających Sąd Najwyższy i wymiar sprawiedliwości, jest możliwe bez nowelizacji. Ma ono bowiem charakter tymczasowy - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał. Mecenasi dodają, że nawet gdyby przyjąć - w ślad za MS - że wykonanie postanowienia TSUE może wspomóc nowelizacja ustawy, to powinna ona ułatwiać a nie utrudniać osiągnięcie określonego w postanowieniu efektu.

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry