Adwokaci Gutowski i Kardas nt. ekwilibrystyki pytań do TK

Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie odsuwające od czynności prezesa izby Sądu Najwyższego eksponują problem nadużywania prawa - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym felietonie opublikowanym 23 lipca na łamach "Rzeczpospolitej".

Autorzy zwracają uwagę, że jeden z nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego wystąpił w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami prawnymi, które dotyczą powołań sędziów SN na podstawie uchwał poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa oraz uprawnień do pełnienia funkcji pierwszego prezesa i prezesów SN przez takich sędziów. W konsekwencji wstrzymano wykonywanie czynności kierowniczych i organizacyjnych przez prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry