Adwokaci Gutowski i Kardas o sytuacji frankowiczów po wyroku TSUE

Sytuacja kredytobiorców nie stała się jasna, lecz w pewnym sensie dodatkowo się skomplikowała. Trzeba szukać rozwiązania prowadzącego do urealnienia obowiązku spłaty kredytu walutowego - napisali adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 8 października na łamach "Rzeczpospolitej".

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak v. Reiffeisen C 260/18 miał być jasną odpowiedzią na wątpliwosci interpretacyjne w sprawach kredytów frankowych. Wbrew oczekiwaniom i medialnym zaklęciom niektórych prawników taką odpowiedzią nie jest - uważają autorzy felietonu. 

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry