Adwokaci Gutowski i Kardas: Wolne sądy a wolni ludzie, czas na debatę

Zaskakuje, jak bardzo organy procesowe nie są skłonne do zmiany podejścia do zatrzymania i tymczasowego aresztowania - zwracają uwagę adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się dziś na łamach "Rzeczpospolitej".

Pochłonięci debatą o rządach prawa, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, pomijamy niekiedy kwestie równie istotne z punktu widzenia jednostki - napisali autorzy. Pamiętając o wolności sądów, zapominamy o wolności ludzi. Przed kilkoma dniami Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, którego uchwalenie ma prowadzić do przyspieszenia postępowania karnego.  Dokument nie zawiera żadnych propozycji zmian gwarancji związanych z procesowym pozbawieniem wolności. Tymczasem kwestia reakcji na skalę oraz podstawy stosowania tymczasowego aresztowania od dawna jest przedmiotem krytycznych uwag nie tylko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale także przedstawicieli władz publicznych.

(czytaj cały artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry