Adwokaci Kardas i Gutowski o Izbie Dyscyplinarnej SN (felieton)

Działalność Izby Dyscyplinarnej SN to niekończące się źródło problemów - wskazują adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 23 lutego 2021 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Powołana w wadliwy sposób, instytucjonalnie i personalnie skażona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, nie zwracając uwagi na formalne, ustrojowe i unijne przeszkody, wydaje orzeczenia, których skutki wykraczają poza jednostkowe przypadki. - napisali autorzy.

(czytaj felieton na stronie "Rzeczpospolitej")

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry