Adwokaci Kardas i Gutowski o ostatnich nominacjach do SN

Ostatnie powołania do Sądu Najwyższego to powód do zafrasowania a nie entuzjazmu - uważają adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Maciej Gutowski. Ich wspólny felieton ukazał się 15 listopada na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Przypominając o postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2018 r., na mocy którego Polska została zobowiązana do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska, których dotyczą zaskarżone przepisy, a także do zawieszenia stosowania tych przepisów, czyli ustaw zmieniających SN i wymiar sprawiedliwości, autorzy felietonu zwracają uwagę, że czas na nominacje jest fatalny a konsekwencje trudne do przewidzenia.

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry