Adwokaci pytają o program ubezpieczeń NRA - PZU

Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez adwokatów pytania dotyczące Umowy Generalnej między NRA a PZU i Wartą.  

Umowa Generalna między NRA a PZU i Warta zapewnia członkom palestry wszechstronną ochroną wykonywanych czynności zawodowych. W sumie umowa zawiera 6 różnych ubezpieczeń, które pokrywają 16 ryzyk. Wszystko po to, by niezależnie od skali i formy prowadzonej działalności, a także etapu kariery, na którym znajduje się adwokat, każdy miał zapewnioną skuteczna ochronę zawodową.

Jest to więc dość obszerny program, dlatego ze strony adwokatów często pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące konkretnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Korzystając z doświadczeń konsultantów firmy iExpert.pl zajmującej się obsługą wszystkich ubezpieczeń zawartych w Umowie Generalnej, spróbujemy odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące członków palestry. Najwięcej wątpliwości dotyczy:

  • zmiany formy prowadzenia działalności,
  • założenie spółki prawniczej,
  • zlecenia nowych funkcji w ramach posiadanych uprawnień,
  • zwiększenia sumy gwarancyjnej.

O tym jak działa obowiązkowe OC adwokata, o dostępnych ubezpieczeniach i sposobie zgłaszania roszczeń w poniższych pytaniach i odpowiedziach.

Ubezpieczenie obowiązkowe adwokata tworzą OC podstawowe i OC dodatkowe, jaka jest między nimi różnica?

W OC podstawowym suma gwarancyjna dotyczy jednego wypadku ubezpieczeniowego i jest indywidualna dla każdego adwokata. Z kolei w OC dodatkowym suma gwarancyjna dotyczy wszystkich zdarzeń, aż do wyczerpania limitu w wysokości 5 mln euro dla wszystkich członków palestry.


Czy adwokat jest chroniony przed szkody wyrządzonymi przez jego pracowników?

Nie w każdym przypadku. W ramach OC obowiązkowego ubezpieczonego ochrona obejmuje pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, dzieło lub zlecenie. Jeśli pracownicy zatrudnieni są przez spółkę, szkody wyrządzone przez pracowników nie są objęte ochroną polisy obowiązkowej. W takim przypadku ochronę zapewnia OC nadwyżkowe kancelarii.

Kto może skorzystać z nadwyżkowego ubezpieczenia OC kancelarii?

Zarówno kancelaria (także prowadzona w formie spółki cywilnej), zespół adwokacki, jaki i adwokat (także działający w spółce z innymi prawnikami. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla tych podmiotów, które chcą poszerzyć zakres ochrony m.in. o dokumenty, podwykonawców oraz dla tych, którzy chcą tylko zwiększyć sumę gwarancyjną (nawet do 20 mln bez indywidualnej oceny ryzyka).

Jak wygląda proces likwidacji szkody - z jakiej polisy jest wypłacane roszczenie?

Jeśli roszczenie będzie skierowane bezpośrednio do adwokata to najpierw wypłata następuje z ubezpieczenia obowiązkowego – OC podstawowego i kolejno z OC dodatkowego. Jeśli suma polisy obowiązkowej nie pokryła roszczenia brakująca kwota wypłacana jest z polisy  nadwyżkowej kancelarii, o ile taką posiada.

W przypadku roszczenia skierowanego do kancelarii prawnej, gdzie nie będzie można przypisać odpowiedzialności adwokatowi proces likwidacji będzie prowadzony tylko z ubezpieczenia OC nadwyżkowego.

Czy ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni spółkę?

Obowiązkowa polisa nie gwarantuje pełnej ochrony dla spółek. Nie obejmuje szkód powstałych w wyniku czynności wykonywanych przez pracowników zatrudnionych przez spółkę ani w sytuacji, w której nie można przypisać konkretnej osobie (adwokatowi lub innemu prawnikowi) odpowiedzialności. Obowiązkowe OC - niezależnie od formy wykonywanego zawodu - nie obejmuje podwykonawców.

Czym różni się wariant Act Committed od wariantu Claims Made w ubezpieczeniu nadwyżkowym?

Act committed - szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie, które doprowadziło do szkody zaszło w okresie trwania ubezpieczenia. Jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

Claims made - szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.

Czy można ubezpieczyć tylko kontrakt?

Tak ale ponieważ oferta każdorazowo wymaga indywidualnej oceny ryzyka, adwokaci i kancelarie zainteresowane ubezpieczeniem muszą kontaktować się bezpośrednio z konsultantami iExpert.pl.

Od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa adwokata?

Rozporządzenie Ministra Finansów określa wymóg zawarcia obowiązkowego OC, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego czynności.

W przypadku ubezpieczeń nadwyżkowych ochrona rozpoczyna się najwcześniej dnia następnego po złożeniu wniosku lub innej, późniejszej daty wybranej przez adwokata lub kancelarię.

Co się stanie jeśli adwokat nie złoży deklaracji i nie wybierze wariantu?

Ubezpieczenie zostanie zawarte automatycznie na sumę 100 tys. euro w OC podstawowym oraz 250 tys. euro OC dodatkowego wraz z usługą asysty prawnej.  By zmienić wariant należy złożyć deklarację o zmianie sumy ubezpieczenia we właściwej ORA lub za pośrednictwem iExpert.pl.

Gdzie i w jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Szkody z zakresu ubezpieczeń: OC obowiązkowe, OC dodatkowe, OC kancelarii i OC aplikanta likwiduje TUiR Warta SA, Al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa.

Szkody z zakresu ubezpieczeń NNW i mienia kancelarii oraz sprawy w ramach usługi asysta  prawna likwiduje PZU, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w procesie zgłoszenia szkody zapraszamy do kontaktu lidia.rumianek@iexpert.pl lub kontakt telefoniczny 882 024 303.

Każdy etap prowadzenia działalności wymaga zróżnicowanej ochrony - innego poziomu zabezpieczenia wymaga początkujący członek palestry, innego dwuosobowa spółka cywilna, a jeszcze innego kancelaria adwokacka realizująca duże kontrakty, zatrudniająca pracowników i podwykonawców. Dlatego warto znać możliwości jakie stwarza Umowa Generalna. Zachęcamy do pobrania informatora przygotowanego przez iExpert.pl Pobierz >>


Lidia Rumianek
iExpert.pl


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/