Alternatywy dla detencji dzieci-migrantów - materiały szkoleniowe

  • Promowanie skutecznych alternatyw dla detencji dzieci-migrantów, przy pełnym poszanowaniu ich praw - to cel projektu Cadre, koordynowanego przez Międzynarodową Komisję Prawników, w którym bierze udział również Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
  • W ramach projektu powstały materiały przeznaczone do wykorzystywania przez sędziów, funkcjonariuszy służb migracyjnych, pełnomocników cudzoziemców, opiekunów socjalnych, personelu organizacji pozarządowych i innych osób pracujących z dziećmi-migrantami.

 

Poszczególne moduły szkoleniowe w języku polskim są dostępne na stronach internetowych:


I. Opieka nad dziećmi będącymi migrantami: potrzeba stosowania środków alternatywnych
II. Środki alternatywne wobec detencji: praktyczny przykład opieki nad dziećmi będącymi migrantami
III. Odpowiednie procedury gwarantujące dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej dzieciom będącym migrantami, w stosunku do których zastosowano detencję albo środki alternatywne wobec detencji
IV. Jak komunikować się i pracować z dziećmi, w stosunku do których stosowane są środki alternatywne wobec detencji?
 
Materiały w innych językach są dostępne na stronie https://www.icj.org/eu-training-materials-on-alternatives-to-detention-for-migrant-children/
 
Projekt CADRE (Children's Alternatives to Detention protecting their Rights in Europe) ma na celu promowanie stosowania skutecznych alternatyw dla detencji dzieci-migrantów, przy pełnym poszanowaniu ich praw.

W ramach tego projektu opracowana została również baza danych (https://www.icj.org/jurisprudence/), w której znajdują się przepisy prawa oraz orzecznictwo dotyczące najlepszych praktyk i standardów w zakresie alternatyw do detencji dzieci migrantów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry