Analiza praktyk w konsultacjach publicznych

  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad przeglądem istniejących w Polsce dobrych praktyk konsultacyjnych.
  • Ministerstwo zwróciło się z prośbą o podzielenie się doświadczeniem płynącym z udziału w konsultacjach publicznych.
  • Zachęcamy adwokatów do udziału w projekcie, poprzez wypełnienie formularza (pobierz) i przesłanie go do 10 września na adres: instytut.legislacji@nra.pl

Można przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, ponieważ jeden formularz dotyczy jednego aktu prawnego. Można wypełnić tylko te punkty, które w Państwa ocenie zasługują na wyróżnienie.

Zakres doświadczeń w konsultacjach ma dotyczyć:

  • sposobu przygotowania do konsultacji publicznych,
  • sposobu informowania o konsultacjach publicznych,
  • ram czasowych konsultacji publicznych,
  • metod konsultacji publicznych,
  • sposobu przekazywania informacji zwrotnych,
  • innych godnych polecenia działań podjętych w związku z konsultacjami publicznymi.

Jest to pierwszy tego typu przegląd, który ministerstwo chce prowadzić cyklicznie. Promocja dobrych praktyk ma pomóc w podniesieniu świadomości wśród projektodawców na temat konsultacji oraz ma prowadzić do poprawy jakości samego procesu.

Czytaj pismo z MRiT

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry