Analiza wyników egzaminu na aplikację adwokacką

Tegoroczny egzamin na aplikację adwokacką zdało 1261 osób, tj. 43% ze wszystkich osób, które przystąpiły do egzaminu. Adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i opiekun komisji kształcenia aplikantów adwokackich z ramienia NRA, dokonał analizy wyników egzaminu.

Aby zdać egzamin należało odpowiedzieć na co najmniej 100 ze 150 pytań. Zdecydowana większość – 701 osób - udzieliła prawidłowych odpowiedzi w przedziale 100-109 punktów. Tylko jedna osoba zmieściła się w przedziale 140-150 punktów. Analiza wyników egzaminów wskazuje, że w przypadku zaostrzenia kryteriów naboru na aplikację, poprzez podniesienie progu punktowego oraz zakładając pewna stałą statystyczną tendencję zdawalności egzaminu wstępnego, nastąpiłby znaczny spadek liczby aplikantów.

Czytaj więcej


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/