Ankieta - badania naukowe nt. zmian na rynku usług prawnych

Zapraszamy do udziału w ankiecie przygotowanej na potrzeby badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą stanu wykorzystania technologii informatycznych (przez prawników) i zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce.

Ankieta zawiera 14 pytań, na jej wypełnienie potrzeba ok. 10 minut.

Ankieta ma charakter anonimowy, a przekazywane informacje będa traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane do analiz statystycznych. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne. Na każdym etapie można zrezygnować z udziału bez podania wyjaśnień.

(link do ankiety)

Adw. dr Karolina Mania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry