Ankieta dot. jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Komisja Europejska przygotowała ankietę dotyczącą  Rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Bruksela Ia).

Ankieta ta jest częścią projektu Badanie wspierające przygotowanie sprawozdania na temat stosowania Rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Rozporządzenie Bruksela Ia) , realizowanego przez Milieu Consulting SRL dla Komisji Europejskiej.

Ogólnym celem badania jest dostarczenie solidnych dowodów i analizy kwestii prawnych i praktycznych, aby pomóc Komisji Europejskiej w przygotowaniu sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat stosowania rozporządzenia Bruksela I bis. W tym celu badanie przeanalizuje stosowanie rozporządzenia Bruksela I bis w państwach członkowskich i określi główne trudności prawne i praktyczne wyzwania spotykane w praktyce. Przeanalizuje również, w jaki sposób niedawne zmiany społeczno-gospodarcze mogą stanowić wyzwanie dla zasad rozporządzenia Bruksela I bis, ugruntowanych warunków i łączników, a także oceni interakcje rozporządzenia Bruksela I bis z odpowiednimi instrumentami unijnymi i międzynarodowymi w sektorach objętych rozporządzeniem. lub prawa prywatnego międzynarodowego. W oparciu o te prace badanie zaproponuje odpowiednie rozwiązania w celu ulepszenia rozporządzenia.

Ankieta, którą należy wypełnić do 22 maja br. składa się z dwóch kwestionariuszy skierowanych do dwóch typów interesariuszy:

  • Praktyków prawa (tj. sędziów; adwokatów; notariuszy; komorników), środowisk akademickich (tj. naukowców z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i odpowiednich sektorów, takich jak ochrona konsumentów lub biznes i prawa człowieka) oraz władz krajowych (tj. ministerstw sprawiedliwości, ministerstw w odpowiedzialny za ochronę konsumentów, ministerstwa gospodarki) w każdym państwie członkowskim;
  • Stron procesowych (tj. przedsiębiorstwa i osoby fizyczne) lub ich przedstawiciele (np. organizacje ochrony konsumentów) oraz organizacje zajmujące się sprawami objętymi zakresem rozporządzenia Bruksela I bis oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w jego stosowaniu (np. organizacje biznesowe; i organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka)

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BrusselsIatechnicalsurvey

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry