Ankieta dot. Portalu Informacyjnego - wyniki

Publikujemy wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród adwokatów i radców prawnych, której celem było zbadanie użyteczności, funkcjonalności i praktycznego wykorzystania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Ankieta została przygotowana we współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych.

Wśród 3 649 osób, które wzięły udział w anonimowej ankiecie, 97 proc. stanowili adwokaci. Ponad 85 proc. ankietowanych korzystało z Portalu Informacyjnego powyżej 24 miesięcy, a ponad 67 proc. - codziennie.

Ankietowani wskazywali korzyści wynikające z używania Portalu, np. szybszy dostęp do dokumentów, posiadanie dokumentacji sprawy w jednym miejscu, kalendarz rozpraw, nagrania rozpraw, możliwość śledzenia statusu sprawy, w tym liczby wezwanych świadków (oraz skuteczności wezwania), dostęp do informacji o wpływie dokumentów, wykonanych czynnościach, treści wydawanych zarządzeń, adresach pełnomocników. Cenna jest także możliwość sprawdzenia podstawowych informacji o sprawach "archiwalnych" oraz szybkiej reakcji w przypadku oczywistych omyłek pisarskich, czy szybkiej reakcji przy postanowieniach o zabezpieczenie roszczeń. Ankietowani wskazują także na dostęp do protokołów i wyroków w wersji doc., co ułatwia sporządzanie środków odwoławczych. Nie bez znaczenia jest mniejsze zużycie papieru, lepsza organizacja pracy, dostęp do dokumentów 24/7.

Z kolei wśród przeszkód w korzystaniu z PI ankietowani wskazują na: nieuzupełnianie treści przez część sądów lub błędne uzupełnianie treści, brak kompetencji cyfrowych użytkowników portalu, długie rozpatrywanie wniosku o dostęp do spraw, problemy techniczne, brak obligatoryjnej wzmianki o dacie doręczenia orzeczeń, brak automatycznego informowania o prawomocności orzeczeń, brak poczty wewnętrznej umożliwiającej sprawne i bezpieczne komunikowania się pełnomocnika z sądem, brak wirtualnego kalendarza dostępnego dla sędziów w zakresie terminów posiedzeń sądowych wyznaczonych z udziałem pełnomocników korzystających z portalu.

Ankietowani zwracali także uwagę m.in. na brak aktualizacji pełnomocników, brak standaryzacji nazewnictwa dokumentów oraz standaryzacji samych dokumentów. Uciążliwy jest brak możliwości złożenia kilku wniosków o dostęp jednocześnie i brak możliwości oznaczania przez pełnomocników urlopów czy innych zajętych terminów. Ankietowani wskazują na słabą funkcjonalność wyszukiwarki spraw.

W ankiecie znalazło się także pytanie otwarte: jakiej funkcjonalności brakuje w Portalu Informacyjnym? Ankietowani wymieniali m.in: 

• „wirtualnego kalendarza” dostępnego dla sędziów w zakresie terminów posiedzeń
sądowych wyznaczonych z udziałem pełnomocników korzystających z portalu
• możliwości kierowania pism i wniosków przez pełnomocników do sądu drogą
elektroniczną
• aktualizacji spraw oraz podejmowanych czynności, co utrudnia ustalenie aktualnego
stanu sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w czytelni
• profesjonalni pełnomocnicy powinni mieć możliwość składania pism w sprawach
bezpośrednio przez portal
• automatycznego podpinania spraw
• dostępu do pełnych akt sprawy
• informacji o prawomocności wyroków
• skanów pism procesowych
• skrzynki nadawczej
• możliwości udzielania pełnego dostępu do konta innym osobom, np. sekretarkom
• opcji "zapomnij sprawę", by pełnomocnik nie otrzymywał powiadomień starych spraw
• zakładki zawierającej jedynie orzeczenia merytoryczne w sprawach
• bezpośredniego przejścia z jednej sprawy do drugiej z poziomu zakładki powiązań
• możliwości wysyłania wiadomości do sekretariatu bezpośrednio z odnośnika do sprawy, np. przez formularz kontaktowy
• numerów przesyłek poleconych
• odrębnej poczty wyłącznie do komunikacji sądu z pełnomocnikiem
• możliwości komunikacji z pracownikami sądu
• aktualizacji dostępu w razie zmiany sygnatury
• możliwości podglądu opinii biegłych, złożonych zeznań świadków na piśmie
• możliwości subkonta dla kolegi adwokata (nie dla aplikanta adwokackiego)
• podglądu wszystkich czynności w sprawie
• podglądu treści dokumentów na urządzeniach mobilnych bez konieczności ich
pobrania.
• możliwości składania prostych wniosków np. o wydanie odpisu pisma z równoczesnym
opłaceniem kosztów
• możliwości zamawiania akt w czytelni i rezerwacji miejsca w czytelni
• weryfikacji daty odbioru poszczególnych pism wysyłanych przez sądy (wezwania do
świadków, orzeczenia, wezwania do stron, pism wysyłanych przez strony, zwrotek)
• weryfikacji prawomocności/wykonalności orzeczeń
• automatycznego powiązania spraw w I i II instancji i udostępniania pełnomocnikowi
automatycznego dostępu
• potwierdzenia nadania oraz odbioru korespondencji
• automatycznej transkrypcji nagrań rozpraw

Ankieta została przeprowadzaona w maju tego roku. Jej wyniki można przejrzeć w pliku pdf (przejdź do wyników ankiety)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry