Ankieta na temat agresywnej optymalizacji podatkowej

Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli przeprowadza w tym roku kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”, której celem jest sprawdzenie, czy przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzone jest z poszanowaniem praw podatników.

W celu pozyskania informacji, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oceniane są przez podatników oraz przez podmioty, które zapewniają podatnikom profesjonalne wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości lub generalnej obsługi prawnej NIK przygotował ankietę.

Ankieta znajduje się na stronie: zapytania.nik.gov.pl/cit Jest ona anonimowa, a zapisy odpowiedzi udzielonych przez respondentów nie zawierają żadnych informacji indentyfikacyjnych. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do analizy jakości przepisów prawa podatkowego. Termin wypełnienia ankiety upływa 31 października 2018 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski