Ankieta nt. przymusu adwokacko-radcowskiego w procesie karnym

Postrzeganie przez środowisko palestry instytucji przymusu adwokacko-radcowskiego w polskim procesie karnym jest przedmiotem badań Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokaci są zaproszeni do wzięcia udziału w ankiecie na ten temat - ma ona charakter anonimowy i można ją wypełnić w internecie. 

"Aktywny udział adwokatów w przeprowadzonych badaniach stanowić będzie nieocenioną pomoc w realizacji projektu naukowego" - podkreśla prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk z Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki. 

Wypełnienie ankiety zajmuje niewiele czasu, a jej wyniki mają stanowić asumpt do podjęcia szerokiej dyskusji na temat roli i znaczenia instytucji przymusu w polskim procesie karnym. Ankieta ma charakter anonimowy, odpowiedzi zostaną wykorzystane tylko i wyłacznie w celach badawczych, na potrzeby rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Misztala. 

Ankieta znajduje się na stronie internetowej:

(wypełnij ankietę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry