Apel do kandydatów na sędziów w uchwale przedstawicieli sędziów okręgu SO w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przyjęło uchwałę z apelem do kandydatów na sędziów.

"Zgromadzenie zwraca się do sędziów, którzy zgłosili się jako kandydaci na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, aby rozważyli  w swych sumieniach, na ile przyjęcie powołania przed wydaniem wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) da się pogodzić z wiernością wartościom, leżącym u podstaw demokratycznego państwa prawa, a w szczególności - na ile legitymizuje to niekonstytucyjną ingerencję władzy ustawodawczej i wykonawczej w niezawisłości sędziów z naruszeniem zasady trójpodziału władzy." - czytamy w uchwale przyjętej 17 października 2019 r.

 

(czytaj treść całej uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry