Apelujemy o poszanowanie autonomii – stanowisko Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podjęło 4 lipca br. stanowisko, w którym uznaje za bezzasadny wniosek grupy posłów o zbadanie konstytucyjności obowiązku przynależności adwokatów i radców prawnych do izb (sygn. akt K 6/22). Apeluje też o poszanowanie autonomii, wolności i niezależności zawodów adwokata i radcy prawnego, a także innych zawodów zaufania publicznego. 

W przyjętym stanowisku stwierdzono, że przynależność do danej izby zawodowej (w tym przypadku adwokackiej lub radcowskiej) w oparciu o kryterium miejsca wykonywania zawodu lub miejsca zamieszkania jest logiczna, racjonalna i oparta na wieloletniej tradycji. Kryterium takie w niczym nie ogranicza prawa wykonywania zawodu, wolności działalności gospodarczej i wolności zrzeszania się. Każdy adwokat i radca prawny korzysta z wolności oraz swobodnej decyzji, gdzie na terenie Polski będzie zamieszkiwał i gdzie będzie wykonywał zawód. Ten wybór determinuje z kolei przynależność do danej izby adwokackiej lub radcowskiej.

Autorzy dokumentu podkreślają, że takie uregulowanie jest również w interesie społecznym, obywatelskim. - Pożądane jest bowiem, by piecza nad prawidłowym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego była wykonywana przez organy usytuowane w tym samym miejscu, co miejsce wykonywania zawodu lub zamieszkania prawnika. W sposób oczywisty powoduje to, że kontrola organów samorządu zawodowego jest w tym wypadku realna, a nie iluzoryczna. Również obywatel, który miałby zastrzeżenia do prawidłowości wykonywania zawodu przez danego adwokata lub radcy pranego, ma niejako „na miejscu” dostęp do organów samorządu zawodowego sprawujących pieczę nad wykonywaniem zawodu przez prawnika. – czytamy.

Porozumienie uważa, że próba zakwestionowania obecnie obowiązujących zasad przynależności izbowej godzi nie tylko w te samorządy zawodu zaufania publicznego, ale również w pozostałe, stanowi dla nich jak i obywateli korzystających z ich usług istotne zagrożenie. – Kwestionowanie zasad przynależności do danej izby zawodowej grozi wewnętrzną erozją i destrukcją funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, których państwo – w interesie obywateli – winno strzec i chronić a nie destabilizować.

Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, jak i Trybunał do niepodejmowania działań, które podważają funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego i które stwarzają zagrożenie dla prawidłowej pieczy nad wykonywaniem tych zawodów, w jakże istotnych dla obywateli obszarach.

czytaj stanowisko

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry