Badania Komisji Europejskiej nt. automatyzacji cyfrowej

Komisja Europejska opublikowała „Badanie wpływu otoczenia regulacyjnego na automatyzację cyfrową w usługach profesjonalnych” (Study on the impact of regulatory environment on digital automation in professional services).

Dokument ma na celu dostarczenie informacji na temat interakcji między otoczeniem regulacyjnym i przyjęciem zautomatyzowanych procesów w czterech różnych kategoriach zawodowych w dwunastu krajach członkowskich. Oprócz prawników objęło także architektów, inżynierów i księgowych.

(czytaj dokument)

Więcej informacji na stronie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: (zobacz link)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry