Badanie Komisji Europejskiej dot. automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie, które ma na celu określenie aktualnego stanu automatyzacji cyfrowej w czterech sektorach usług profesjonalnych, tj. usługach inżynieryjnych, architektonicznych,  księgowych i prawniczych.

Szczególny nacisk kładzie się na rolę, jaką odgrywa obecna sytuacja zdrowotna, związana z COVID-19, we wspieraniu wdrażania technologii automatyzacji cyfrowej, torując drogę do nowych rozwiązań w zakresie organizacji i wykonywania codziennej pracy.

Badanie prowadzone jest w dwunastu wybranych krajach UE: Belgii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i w Polsce.

Ważną część badania stanowi ankieta, która składa się w większości z pytań zamkniętych i pytań wielokrotnego wyboru, a przewidywany czas na jej wypełnienie to około 15 minut.

Ankieta online jest dostępna w sześciu językach:

• ANGIELSKIM (czytaj ankietę)

• NIEMIECKIm: (czytaj ankietę)

• FRANCUSKIm: (czytaj ankietę)

• WŁOSKIm: (czytaj ankietę)

• HISZPAŃSKIm: (czytaj ankietę)

• PORTUGALSKIm: (czytaj ankietę)

 

Ankieta będzie dostępna do dnia 20 sierpnia 2020 roku.

 

Informacje o ankiecie są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: (zobacz stronę)

lub pod adresem e-mail: EU_survey@mail-bip.com

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry