Biblioteka Palestry: "Kaufmann" Jerzego Zajadły

W ramach serii wydawniczej "Biblioteki Palestry" ukazała się książka prof. Jerzego Zajadły pt. "Kaufmann", poświęcona niemieckiemu prawnikowi i filozofowi, uczniowi Gustava Radbrucha. Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.

We współczesnej filozofii prawa postać Arthura Kaufmanna jest kojarzona przede wszystkim z hermeneutyką prawniczą. W książce zaprezentoano więc zarówno podstawowe założenia hermeneutyki filozoficznej, jak i możliwości jej recepcji na gruncie szeroko pojętego prawoznawstwa. Punktem wyjścia do tych rozważań jest pierwsze polskie tłumaczenie programowego artykułu "Durch Naturrecht und Rechtspositivism zur juristischen Hermeneutik" (Od prawa natury i pozytywizmu prawniczego do hermeneutyki prawniczej), który opublikowano w 1975 roku na łamach Juristen Zeitung.

Arthur Kaufmann (1923-2001) - niemiecki prawnik i filozof, uczeń Gustava Radbrucha, przeszedł filozoficzno-prawną drogę od ontologii prawa, przez hermeneutykę prawniczą, aż po specyficznie pojęty personalizm.

Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry