Biblioteka Palestry: "Kelsen" Moniki Zalewskiej


Książka Moniki Zalewskiej "Kelsen" otwiera serię "Biblioteka Palestry", zainicjowaną przez Ośrodek Badawczy Adwokatury. Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.

Książka składa się z dwóch części - pierwsza zawiera tłumaczenie tekstu Hansa Kelsena z 1928 roku "Filozoficzne podstawy nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego". Drugą część stanowi analiza tego tekstu autorstwa Moniki Zalewskiej, która jest jednocześnie tłumaczką materiału wyjściowego. 

Hans Kelsen (1881-1973) to austriacki prawnik i filozof prawa, twórca normatywizmu prawniczego. Jego najbardziej znanym dziełem jest dwukrotnie tłumaczona na język polski "Czysta teoria prawa".

Książka Moniki Zalewskiej zawiera pierwsze polskie tłumaczenie "Filozoficznych podstaw nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego". Pojawiają się w tym tekście liczne wątki z zakresu psychologii, etnologii i politologii. Ich znajomość pozwala głębiej zrozumieć intencje, które kierowały Kelsenem podczas późniejszych prac nad "Czystą teorią". Zdaniem Moniki Zalewskiej, rozważania austriackiego badacza można odnieść do dzisiejszych czasów, w których tradycyjne podziały lewica-prawica zdają się tracić na znaczeniu, a ich miejsce zajmują znacznie bardziej istotne wybory: liberalizm czy konserwatyzm, społeczeństwo otwarte czy zamknięte, kult rozumu czy negacja nauki.

"Kelsen uchodził za twórcę idei kontroli konstytucyjności prawa, zapewne dlatego zainteresowanie tym autorem wzrosło" - podkreśla w słowie wstępu prof. dr hab. Jerzy Zajadło, dodając, że wybór tekstu Kelsena z 1928 roku uwzględnia aspekty dydaktyczne i popularyzatorskie. - Jest to czysta teoria w pigułce i filozofia prawa par excellence - uważa prof. Zajadło.

Monika Zalewska podkreśla, że tłumacząc tekst Kelsena starała się zachować nie tylko precyzję i logiczność jego wywodu, ale również charakterystyczne elementy jego stylu, jak np. liczne powtórzenia. Tekst zyskuje na tym szczególny rytm i literackość.

Opublikowany tekst jest rozszerzoną wersją wykładu z 1 lutego 1928 roku, który Kelsen wygłosił w berlińskim oddziale Towarzystwa Kantowskiego. Główna część ustnego wywodu nie została zmieniona. Szerzej przedstawiono fragmenty o teoretycznoprawnym charakterze; aby uzyskać ostrzejszy kontrast wobec teorii prawa naturalnego, dokładniej opracowano zagadnienie pozytywizmu prawniczego i jego podstaw filozoficznych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry