Biblioteka Palestry: podsumowanie programów edukacyjnych izb adwokackich


W ramach serii Biblioteki Palestry ukazało się opracowanie podsumowujące programy edukacyjne realizowane przez poszczególne izby adwokackie oraz skrótowo podsumowujące działalność Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Książkę wydało wydawnictwo Arche.

Przedmowę do publikacji napisał adw. Jacek Trela, prezes NRA.

"Z badań przeprowadzonych na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej w 2018 r. przez firmę Kantar wynika, że 87 proc. Polaków nie widzi potrzeby korzystania z pomocy prawnej. Dlatego każda akcja edukacyjna ma wpływ na podnoszenie poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie. Cieszy fakt, że jest tak dużo różnorodnych programów edukacyjnych prowadzonych przez samorząd adwokacki zarówno na szczeblu izbowym, jak i centralnym.

Programy edukacyjne prowadzone praktycznie przez wszystkie izby adwokackie kierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale też do pokolenia aktywnego zawodowo oraz do seniorów. Na spotkaniach adwokaci tłumaczą na czym polega praca adwokata, nakreślają też prawa i obowiązki przysługujące danej grupie społecznej.

Akcje edukacyjne służą podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa, poprawiają jednocześnie wizerunek adwokatury. Bezpośredni kontakt z adwokatem podczas lekcji prawa czy konferencji dla seniorów sprawia, że zmniejsza się dystans pomiędzy adwokatem a społeczeństwem.

W publikacji zebrano i opisano podejmowane dotychczas inicjatywy edukacyjne, aby wzajemnie dzielić się doświadczeniem i inspirować do dalszych działań. Działalność edukacyjna samorządu adwokackiego to coś, z czego możemy być dumni. Dziękuję nie tylko członkom komisji i pomysłodawcom programów, ale też wszystkim adwokatom, który czynnie uczestniczyli w dotychczasowych inicjatywach."

Z kolei adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji ds Edukacji prawnej NRA, we wstępie napisał, że akcje edukacyjne podnoszące świadomość prawną społeczeństwa, to doskonały, realizowany niewielkim kosztem, w znacznej mierze dzięki pasji osób zaangażowanych, środek mający przybliżać społeczeństwu pracę i osobę adwokata, a w konsekwencji upowszechniać korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kierując się tym założeniem, Komisja w obecnej kadencji postawiła sobie za cel wspieranie poszczególnych izb adwokackich w ramach prowadzonych przez nie akcji edukacyjnych, a następnie zebrała sprawozdania z izbowych przedsięwzięć.

"Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie, opisujące działania wzorcowe, zainspiruje pozostałe izby adwokackie do podjęcia wysiłku w zakresie działań edukacyjnych" - napisał adw. Derlacz.

Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry