Biblioteka Palestry poleca: Demostenes dla prawników

  • Biblioteka Palestry poleca książkę prof. Jerzego Zajadły "Demostenes dla prawników".
  • Publikację, przy wsparciu Naczelnej Rady Adwokackiej, wydało Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Autor we wprowadzeniu zaznacza, że książka ma być dla prawników zachętą do dalszych lektur oraz wzbogacania prawniczej erudycji i warsztatu intelektualnego. Publikacja jest rozwinięcie wykładu wygłoszonego w 2020 r. na seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Demos. Nomos. Epieikieia. Czego we współczesnych sporach konstytucyjnych możemy się nauczyć od starożytnych Greków." Demostenes i jego oratorstwo są tutaj tylko pretekstem i zachętą do refleksji nad szerszym i bardzo ważnym, a w obecnej polskiej rzeczywistości wręcz palącym i dramatycznym problemem.

W publikacji pokazany jest przede wszystkim prawny i prawniczy kontekst działalności Demostenesa, główny akcent położony jest na jego oratorstwie sądowym, zarówno w sprawach prywatnych, jak i publicznych.

Kardynalne cechy procedur sądowych, jak bezstronność, jawność, domniemanie niewinności, kontradyktoryjność, równość stron, skargowość, instancyjność, mają swoje źródło w prawie starożytnych Aten. Badaczy prawa do dziś inspiruje też ustrój ateńskich sądów i sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwości. (…) Osobliwością, a wręcz fenomenem prawa ateńskiego był niezawodowy (amatorski) charakter wymiaru sprawiedliwości. Sędziami byli obywatele Aten, którzy prawo poznawali na podstawie mów wygłaszanych przez strony procesowe. Autor trafnie wskazuje na potrzebę poszerzenia refleksji prawie o dorobek pozostawiony przez starożytne Ateny. Osoba Demostenesa i napisane przez niego mowy stanowią zaś dobry materiał do oceny współczesnego prawa, a zwłaszcza autorytarnych zmian dokonanych w polskim prawie. Oceniana praca, razem z wcześniejszą książką Cyceron dla prawników (Gdańsk, 2019) obejmuje „złoty okres” w dziejach rozwoju prawa, w którym kształtowały się podstawowe pojęcia o prawie, dotyczące m.in. sprawiedliwości i słuszności, celów prawa i jego związku z moralnością, cech i zasad, wartości podlegających ochronie prawnej i sposobu ich ochrony. Kwestie te są od lat przedmiotem dociekań historyków, filozofów i dogmatyków prawa, gdyż nic nie straciły ze swej aktualności.

Z recenzji prof. Jerzego Skorupki

Książka ukazuje się w serii wydawniczej Studia z Estetyki Prawa.

Jerzy Zajadło, profesor doktor habilitowany, prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejetności i Polskiej Akademii Nauk, stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta, lauret Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa, w szczególności dotyczących współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodolicznego filozofii prawa i filozofii prawa międzynarodowego.

 

(przejdź do strony, na której można zakupić książkę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski