Biblioteka Palestry poleca: "Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych"


Biblioteka Palestry poleca ksiązkę Roberta Suwaja "Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych". Publikacja ukazała się nakłądem Wolters Kluwer.

W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych.
Publikacja odpowiada m.in. na pytania dotyczące:
• legalności sankcjonowania deliktów administracyjnych zarówno środkami penalnymi, jak i administracyjnymi karami pieniężnymi;
• stosowania regulacji dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w każdej sprawie oraz w pełnym zakresie (w szczególności co do odstąpienia od nakładania oraz miarkowania);
• możliwości proporcjonalnego, adekwatnego i niezbędnego wymierzania zarówno kar określonych widełkowo, jak i w sposób sztywny;
• dopuszczalności wielokrotnego karania tego samego adresata za to samo zachowanie różnymi karami administracyjnymi.

(przejdź do księgarni)

Robert Suwaj jest adwokatem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Politechniki Warszawskiej, wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie; specjalistą z zakresu teorii prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych; autorem ponad 150 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej.
 
W dorobku ma także inne monografie:
1. Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014,
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wydawnictwo Presscom 2014
3. Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2009
 
Jest autorem i współautorem podręczników i poradników dotyczących postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.


Zachęcamy do odwiedzania zakładki "Adwokackim piórem", gdzie prezentujemy publikacje autorstwa adwokatów.

(przejdź do zakładki)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry