Biblioteka Palestry: Problematyka wypadków drogowych


W serii Biblioteka Palestry ukazała się nowa publikacja pt. "Problematyka wypadków drogowych", autorstwa Wojciecha Kotowskiego.

Książka powstała na bazie zamieszczanych od 2008 r. w "Palestrze" opracowań, które zostały na nowo przejrzane, uzupełnione oraz opatrzone obszernym wprowadzeniem.

W książce dokonano prawnej oceny zdarzeń drogowych dokonywanych przez organy procesowe, w kontekście stopnia trafności formułowanych przez policjanta, prokuratora, adwokata i sędziego – niejednokrotnie z udziałem biegłego z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych – wniosków oraz metodyki pozyskiwania dowodów osobowych w toku postępowań karnych, w warunkach pełnej realizacji zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na pytanie gdzie rodzi się przyczyna popełniania przez organy procesowe błędów w sferze podmiotowej i jak przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku.

Wojciech Kotowski jest zawodowo związany z Prokuraturą Generalną, pełni funkcję sekretarza redakcji i redaktora odpowiedzialnego czasopisma "Prokuratura i Prawo". Jest także redaktorem naczelnym miesięcznika "Paragraf na Drodze", wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie, a także członkiem Rady Naukowej miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" i rzeczywistym członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Od kilkudziesieciu lat zajmuje się prawnymi i kryminalistyycznymi problemami ruchu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów i glos. Od 2008 roku stale publikuje na łamach "Palestry" z zakresu problematyki wypadków drogowych. 

Książka wydana została jako tom 1 wznowionego cyklu "Biblioteka Palestry". Można ją zamawiać w redakcji "Palestry"

(zobacz stronę).


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/